Some invisible text

Obecná informace

  • Zatížení police platí při rovnoměrném zatížení. Součet zatížení jednotlivých polic dohromady nesmí překročit maximální zatížení pole.

  • Platí aktuální směrnice normy EU DIN EN 15512.

  • Policové regály jsou vhodné pouze pro instalaci uvnitř skladu/provozu. Platí montážní pokyny, které jsou součástí dodávky.

  • Dodržujte místní minimální požadavky na instalaci regálových systémů.