Obchodní a dodací podmínky
Na této stránce naleznete zkrácený přehled hlavních bodů obchodních podmínek. Váš nákup na www.jungheinrich-profishop.cz se řídí plným zněním obchodních podmínek, ke stažení ZDE:


Hlavní body VODP

ROZLIŠENÍ NAKUPUJÍCÍ PODNIKATEL / NAKUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL

Jelikož je náš e-shop zaměřen primárně na firmy, je důležité rozlišovat zákazníky na PODNIKATELE a SPOTŘEBITELE

 • KUPUJÍCÍ PODNIKATEL
  • Jakmile uvedete při registraci své IČO, budeme Vás považovat za PODNIKATELE
 • KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL
  • Pokud nakupujete pro svou vlastní spotřebu, vztahuje se na společný obchodní vztah Občanský zákoník

 

Právo nakládat se zbožím jako vlastník nabývá kupující převzetím zboží. Za okamžik převzetí zboží se považuje okamžik, kdy došlo k předání zboží k přepravě prodávajícím.

 

PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • KUPUJÍCÍ PODNIKATEL – na zákazníky, kteří nakupují za účelem podnikání, se nevztahuje právo na vrácení zboží bez udání důvodu.
 • KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL – má možnost vrátit zboží (neporušené, v původním obalu a na vlastní náklady) do 14-ti dnů bez udání důvodu.

ZÁRUKA

 • KUPUJÍCÍ PODNIKATEL
  • Standardně poskytujeme záruku 12 měsíců, není-li uvedeno jinak.
  • Na elektrické vozíky je záruka 12 měsíců, nebo 1000 motohodin, podle toho, co nastane dříve (není-li uvedeno jinak). Stejná záruka platí i na baterie elektrických vozíků (není-li uvedeno jinak).
 • KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL
  • Záruka na všechny produkty je 24 měsíců.

SERVIS A REKLAMACE ZBOŽÍ

 • Servis provádíme na celém území České republiky.
 • V případě požadavku na opravu, poptávku ND, nebo reklamaci volejte na 313 333 200, nebo pište na prodej@jungheinrich.cz

MOŽNOSTI PLATBY

Možnosti platby se mohou lišit dle produktů

 • Kartou On-line
 • Fakturou – se splatností 21 dní. V případě platby fakturou může být požadována záloha až do výše 100% hodnoty zakázky.

 

MOŽNOSTI DOPRAVY

Možnosti dopravy se mohou lišit dle produktů

 • Doručená na adresu
 • Vyzvednutí na pobočce
  • VŽDY PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ, NAŠE PROVOZOVNY NEMAJÍ STÁLOU OTEVÍRACÍ DOBU
  • Modletice 101, Říčany u Prahy 251 01
  • Hněvotín 445, Olomouc 783 47


DODACÍ PODMÍNKA

Termín dodání zboží, případně i jen dílčích dodávek je pro dodavatele závazný pouze pokud zákazník řádně plní své platební a další závazky ze vztahu s dodavatelem, v opačném případě je dodavatel oprávněn veškeré dodávky pozastavit a uplatnit vůči kupujícímu dohodnuté, resp. zákonné sankce, přičemž veškeré náklady a škody vzniklé z takového pozastavení dodávek jdou k tíži kupujícího. Po dobu pozastavení dodávek se až do dne úplné úhrady všech splatných pohledávek dodavatele kupujícím posouvají přiměřeně I veškeré dodací termíny dodavatele
Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Stručný přehled ochrany osobních údajů

Obecné pokyny

Následující pokyny uvádějí jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou veškerá data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na této webové stránce

Kdo je odpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje naleznete v části „Informace o odpovědné osobě“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáváte v některém kontaktním formuláři.

Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webové stránky našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Sběr těchto dat je proveden automaticky, jakmile navštívíte tuto webovou stránku.


K čemu vaše údaje využíváme?

Část dat získáváme k tomu, abychom zajistili bezchybné zobrazení webové stránky. Jiné údaje mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování.


Jaká práva máte s ohledem na své údaje?

Aktuálně máte právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo žádat opravu nebo odstranění těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním dat, můžete tento souhlas kdykoliv do budoucnosti zrušit. Kromě toho máte právo za určitých okolností žádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

S otázkami na toto téma a na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.


Analytické nástroje a nástroje od třetích subjektů

Při návštěvě této webové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše prohlížení internetu. To probíhá především prostřednictvím tak zvaných analytických programů.

Podrobnější informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Hosting a Content Delivery Networks (CDN)

Obsah naší webové stránky hostujeme u následující poskytovatele:

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externě. Osobní údaje, které jsou shromažďovány na této internetové stránce, jsou ukládány na serveru/serverech hostitele. Přitom se může jednat především o adresy IP, žádosti o kontaktování, metadata a komunikační data, data ze smluv, kontaktní údaje, jména, přístupy k webové stránce a další údaje, které jsou generovány prostřednictvím webové stránky.

Externí hosting využíváme za účelem plnění smluv vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší nabídky online prostřednictvím profesionálního poskytovatele (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR). Pokud systém žádá váš souhlas, dojde ke zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. Device-Fingerprinting) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Náš hostitel/naši hostitelé provedou zpracování vašich osobních údajů pouze do té míry, která je nutná ke splnění jeho povinností plnění a našich pokynů s ohledem na tyto údaje.

Využíváme služeb následujícího hostitele (hostitelů):

PlusServer GmbH
Venloer Straße 47
50672 Köln
Německo


Zpracování zakázky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování zakázky (AVV) k využití výše uvedené služby. Jedná se přitom o smlouvu předepsanou podle právní úpravy o ochraně osobních údajů, která zaručí, že tyto osobní údaje návštěvníků našich stránek budou zpracovány pouze v souladu s našimi pokyny a při dodržení podmínek GDPR.


Amazon CloudFront CDN

Využíváme služeb Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko (dále jen „Amazon“).

V případě Amazon CloudFront CDN se jedná o celosvětově rozšířenou síť pro doručování obsahu, Content Delivery Network. Prostřednictvím sítě Content Delivery Network je přitom technicky zajištěn přenos informací mezi vaším prohlížečem a naší webovou stránkou. Tím můžeme zvýšit celosvětovou dostupnost a výkonnost naší webové stránky.

Využití služby Amazon CloudFront CDN je založeno na našem oprávněném zájmu na co nejvíce bezchybném a bezpečném poskytování naší nabídky na webových stránkách (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR).

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde:

https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Další informace o Amazon CloudFront CDN najdete zde:

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.


Zpracování zakázky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování zakázky (AVV) k využití výše uvedené služby. Jedná se přitom o smlouvu předepsanou podle právní úpravy o ochraně osobních údajů, která zaručí, že tyto osobní údaje návštěvníků našich stránek budou zpracovány pouze v souladu s našimi pokyny a při dodržení podmínek GDPR.

 

3. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek věnuje ochraně vašich osobních údajů velkou vážnost. K vašim osobním údajům přistupujeme jako k důvěrným informacím, v souladu s legislativními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, jak to probíhá a za jakým účelem.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Naprostá ochrana dat před přístupem třetích subjektů není možná.


Informace o odpovědné osobě

Osoba odpovědná za zpracování dat na této webové stránce je:

Jungheinrich AG
Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).


Doba uložení

Pokud není v rámci tohoto prohlášení o ochraně dat uvedena žádná konkrétnější doba uložení dat, zůstávají u nás vaše osobní údaje uloženy, dokud nepomine účel zpracování dat. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o vymazání dat nebo odvoláte souhlas se zpracováním dat, budou vaše údaje vymazány, pokud nejsou stanoveny jiné právně přípustné důvody pro další ukládání vašich osobních údajů (např. lhůty archivace podle daňové nebo obchodně právní úpravy); v posledně jmenovaném případě dojde k vymazání po odpadnutí těchto důvodů.


Obecné informace k právnímu základu zpracování dat na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním dat, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 pís. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie dat podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s přenosem osobních údajů do třetích států, probíhá mimo to zpracování dat na základě čl. 49 odst. 1 pís. a GDPR. Jestliže jste udělili souhlas s ukládáním souborů cookies nebo s přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. Prostřednictvím služby Device-Fingerprinting), probíhá zpracování dat navíc na základě § 25 odst. 1 TTDSG (zákon o ochraně údajů v telekomunikacích a telemédiích). Souhlas můžete kdykoliv zrušit. Jestliže jsou vaše údaje nutné k naplnění smlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR. Dále pak vaše údaje zpracováváme, pokud je to nutné pro naplnění právních povinností na základě čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR. Zpracování údajů může být dále provedeno na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. O příslušných právních základech budeme pro jednotlivé případy budeme informovat v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochraně osobních údajů.

Jungheinrich AG
Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de


Upozornění na předávání dat do USA a jiných třetích států

Mimo jiné používáme nástroje společností se sídlem v USA nebo v jiných třetích státech, které nejsou z hlediska právní úpravy o ochraně osobních údajů bezpečné. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány a na daném místě zpracovávány. Upozorňujeme na skutečnost, že v těchto zemích nelze zaručit ochranu osobních údajů na podobné úrovni jako v EU. Například společnosti v USA jsou povinny vydat osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž byste jako dotčená osoba proti tomu mohli soudně zasáhnout. Z tohoto důvodu tedy nelze vyloučit, že úřady USA (např. tajné služby) zpracovávají vaše osobní údaje na amerických serverech za účelem sledování a vyhodnocování a trvale je ukládají. Na tento druh zpracování nemáme žádný vliv.


Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním dat

Mnohé procesy jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Oprávněnost zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.


Právo na nesouhlas se sběrem dat ve zvláštních případech a proti poskytování přímé reklamy (čl. 21 GDPR)

Pokud probíhá zpracování osobních údajů na bázi čl. 6 odst. 1 pís. E nebo f nařízení GDPR, máte kdykoliv právo vznést nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace; to se vztahuje i na profiling na základě těchto ustanovení. Příslušnou právní úpravu, z jejíhož základu vyplývá zpracování, najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud zrušíte souhlas, nebudeme vaše příslušné osobní údaje nadále zpracovávat s výjimkou případu, že můžeme prokázat nezbytné chráněné důvody pro zpracování, které převažují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků (nesouhlas podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR). 

Pokud probíhá zpracování vašich osobních údajů k použití v rámci přímé reklamy, pak máte právo kdykoliv zrušit souhlas se zpracováním vašich příslušných osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí také pro profiling, pokud souvisí s takovou přímou reklamou. Pokud udělíte nesouhlas, nebudou vaše osobní údaje následně nadále používány za účelem přímé reklamy (nesouhlas podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR).  


Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu

V případě porušení ustanovení GDPR přísluší dotčené osobě právo na podání stížnosti u dozorujícího úřadu, především ve členském státě EU, ve kterém se obvykle zdržujete, na vašem pracovišti nebo v místě údajného porušení. Právo na podání stížnosti trvá bez ohledu na jiné správně právní nebo soudní opravné prostředky.


Právo na přenositelnost dat

Přísluší vám právo nechat předat údaje, které zpracováváme automatizovanou formou na základě vašeho souhlasu nebo vyplněním smlouvy, sobě nebo třetímu subjektu v běžném strojně čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, je takový přenos proveden, pouze pokud je technicky možný.


Informace, oprava a vymazání

V rámci platných legislativních ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které jsou o vás uloženy, jejich původu a o příjemci a účelu zpracování dat a příp. právo na opravu nebo odstranění těchto dat. S otázkami na toto téma a na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.


Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci se na nás můžete kdykoliv obrátit. Právo na omezení zpracování vzniká v následujících případech:

 • Pokud rozporujete správnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, potřebujeme zpravidla čas k příslušnému ověření. Po dobu ověřování máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud proběhlo/probíhá zpracování vašich osobních údajů neoprávněně, můžete žádat místo odstranění omezení zpracování osobních údajů.
 • V případě, že vaše osobní údaje nebudeme dále potřebovat, ale vy je přesto budete potřebovat k výkonu, ochraně nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo odstranění omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • V případě, že jste vyslovili v souladu se čl. 21 odst. 1 GDPR nesouhlas, musí být provedeno uvážení mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, smějí být tyto údaje (vyjma jejich ukládání) zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků nebo k ochraně práv další fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu EU.


Kódování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, kódování SSL nebo TLS. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku.

Pokud je aktivní kódování SSL nebo TLS, nemohou být data, která nám zasíláte, čtena třetími subjekty.


Kódovaný platební styk na této webové stránce

Pokud po uzavření smlouvy s povinností platby vzniká závazek předat nám vaše platební údaje (např. číslo účtu v případě oprávnění k inkasu), jsou tyto údaje nutné pro vyřízení platby.

Platební styk prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) probíhá výhradně prostřednictvím kódovaného spojení SSL nebo TLS. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku.

V případě kódované komunikace nemohou třetí subjekty přečíst vaše platební údaje, které nám předáte.


Nesouhlas se zasíláním reklamních mailů

Využívání kontaktních údajů, které jsou povinně zveřejněny v tiráži, k zasílání reklam a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto výslovně zakazuje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamu.

 

4. Sběr dat na této webové stránce

Cookies

Naše internetové stránky využívají tak zvané soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé datové pakety, které nejsou na vašem koncovém zařízení nijak škodlivé. Jsou ukládány na vašem koncovém zařízení buď přechodně po dobu relace (soubory session-cookies) nebo trvale (trvalé soubory cookies). Soubory session-cookies jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky vymazány. Trvalé soubory cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je sami nevymažete nebo dokud nedojde k automatickému vymazání prostřednictvím vašeho webového prohlížeče.

Původcem souborů cookies můžeme být my (First-Party-Cookies) nebo třetí subjekty (tzv. Third-Party-Cookies). Soubory Third-Party-Cookies umožňuje začlenění určitých služeb třetích subjektů do webových stránek (např. soubory cookies pro realizaci platebních služeb).

Soubory cookies mají různé funkce. Četné soubory cookies jsou nutné z technických důvodů, protože určité funkce webové stránky by bez nich nebyly dostupné (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videa). Jiné soubory cookies mohou být používány k vyhodnocení uživatelského chování nebo k reklamním účelům.

Soubory cookies, které jsou nutné k realizaci elektronické komunikace, k poskytnutí určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), nebo jsou nutné (nutné soubory cookies) k optimalizaci webové stránky (např. soubory cookies k měření návštěvnosti), budou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR, pokud není uveden jiný právní důvod. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání nutných souborů cookies k technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud je žádán váš souhlas s ukládáním souborů cookies a podobných technologií k opětovnému rozpoznání, dojde ke zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a nařízení GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG). Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a soubory cookies dovolil pouze v jednotlivých případech, vyloučil ukládání cookies v určitých případech nebo vždy, nebo aby byly soubory cookies po zavření prohlížeče automaticky vymazány. Při deaktivaci ukládání souborů cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Informace o tom, jaké soubory cookies a služby jsou na této webové stránce používány, najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Služba/ poskytovatel  Popis  Cookies  Typ souboru cookie  Platnost  Odkaz
Opt-Out
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Ukládání se souhlasem  "ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"  Funkční  3 měsíce  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Ukládání se souhlasem  "REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"  Funkční  3 měsíce  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Ukládání se souhlasem  "THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"  Funkční  3 měsíce  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Customer Type  Nabízí možnost rozlišit, zda se jedná o soukromého nebo firemního zákazníka.  customerType  Funkční  30 dní  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | E-mailová adresa  Anonymizace e-mailové adresy např. při odesílání kontaktních formulářů nebo při přihlášení.  HASHED_EMAIL_ADDRESS  Funkční  30 dní  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Poslední relace  Možnost ověřit, zda došlo během platnosti souborů cookies k návštěvě webové stránky.  LastSeen  Funkční  30 dní  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Přihlašovací údaje  Možnost získat přístup k webovým aplikacím bez zadání uživatelského jména a hesla.  rememberMe  Funkční  30 dní  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Seznam oblíbených položek  Uložení výrobků, které byly vloženy do seznamu oblíbených položek.  WISHLIST  Funkční  30 dní  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Shopsystem iShop   Reference k osobním údajům: Vyhledávání, zájem o kategorie a výrobky apod.  i.u.v2  Funkční  1 rok  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | ID relace  Technický předpoklad pro možnost vzájemného propojení událostí během jedné relace.  JSESSIONID  Funkční  1 rok  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Jazyk  Uložení vybraného jazyka.  shop-language  Funkční  1 rok  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | ID uživatele  Možnost jednoznačné a anonymizované identifikace uživatelů.  userId  Funkční  1 rok  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Usertyp  Nabízí možnost rozlišit, zda se jedná o registrovaného zákazníka nebo o hosta.  ishop.usertype  Funkční  3 měsíce  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Košík  Ukládání výrobků, které byly vloženy do košíku.  Košík  Funkční  30 dní  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
Jungheinrich Profishop | Websitehost  Registrace statistických údajů o chování uživatele na webové stránce. Používá se pro interní analýzy provozovatele webové stránky.  In_or  Funkční  1 den  Nevyhnutelné pro využití
          e-shopu 
AWIN  Jedná se o síť affiliate.  bld  Third Party  1 rok Opt-Out 
    aw*****    30 dní   
Bing  Jedná se o služby Conversion-Tracking a Retargeting.  _uetsid  Remarke­ting    Opt-Out 
    _uetvid    1 den  
        30 dní    
Criteo  Reklamní služba a služba Retargeting.  cto_bundle  Remarke­ting  1 rok  Opt-Out 
DoubleClick Floodlight  Služba Conversion-Tracking společnosti Google.  IDE  Remarke­ting  1 rok  Opt-Out 
    ssm_au_c       
Emarsys (Webextend)  Jedná se o e-mailový marketingový program.  scarab.visitor  Remarke­ting  1 rok Opt-Out 
    scarab.profile    1 rok   
Facebook  Jedná se o služby Conversion-Tracking a Retargeting.  _fbp  Remarke­ting  90 dní Opt-Out 
    _fbc    90 dní   
Google Ads | Google Display & Video 360  Jedná se o služby Conversion-Tracking a Retargeting.  IDE  Remarke­ting  1 rok Opt-Out 
    _gcl_aw    90 dní  
    _gac_*    90 dní  
    google_pem_mod    trvalé   
Google Analytics  Služba webové analýzy.   _ga   Analýza  2 roky Opt-Out 
    _gid     2 hodiny  
    _gac_xx    90 dní   
Klarna  Platební služby.  klarna-mdid  Third Party  Po dobu jedné relace Opt-Out 
    _klarna_sdid_ch    Po dobu jedné relace  
    klarna-instant-shopping-context-id    5 let   
Leady  Reklamní služba a služba Leads  leady_session_id  Third Party  1 rok  Opt-Out 
         
LinkedIn  Jedná se o služby Conversion-Tracking a Retargeting.  bcookie   Third Party  1 rok Opt-Out 
    UserMatchHistory     30 dní  
    lidc     1 den   
Matomo / Excentos  Záznam statistiky o návštěvnosti uživatelů v rámci použitého systému poradenství.  xcSessID  Third Party  Po dobu jedné relace Opt-Out 
    xcVisitorID    5 let  
    _xcpk_ses.*    30 minut  
    _xcpk_id.*    2 roky  
    _xcpk_ref.*     6 Monate   
    __storage_test__     1 Minute   
    xcConsent    eine Sitzungdauer   
    xcUserProfile    eine Sitzungdauer   
    xcStageId    eine Sitzungdauer   
Microsoft Clarity  Služba optimalizace a analýzy webových stránek.   _clck  Third Party  1 rok Opt-Out 
    _clsk    1 rok  
    CLID    1 rok   
Novalnet  Platební služby.  novalnet_session_cookie  Third Party  Po dobu 1 relace Opt-Out 
    novalnet_accept_cookie    Trvale  
    PHPSESSID    Trvale   
PayPal  Platební služby.  ts_c  Third Party  3 roky Opt-Out 
    paypal    Trvale  
    __paypal_storage__    Trvale   
ReCAPTCHA  Používá se pro odlišení člověka od bota.  _grecaptcha    Po dobu jedné relace Opt-Out 
    rc::c    Po dobu jedné relace  
    rc::b    Po dobu jedné relace  
    rc::a    Trvale   
sklik  Jedná se o služby Conversion-Tracking a Retargeting.  sid  Third Party  1 rok  Opt-Out 
Youtube  Používá se pro přehrávání videa.  visitor_info1_live  Third Party  6 měsíců Opt-Out 
    ysc    Po dobu jedné relace  
    pref    8 měsíců 

Souhlas s použitím Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii Consent od Usercentrics k udělení vašeho souhlasu k ukládání určitých souborů cookies na vašem koncovém zařízení nebo k použití určitých technologií a k jejich dokumentování v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Při návštěvě naší webové stránky budou společnosti Usercentrics předány následující údaje:

 • Vaše udělení souhlasu(ů) nebo odvolání souhlasu(ů)
 • Vaše adresa IP
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem koncovém zařízení
 • Okamžik vaší návštěvy webové stránky

Dále pak ukládá společnost Usercentrics jeden soubor cookie ve vašem prohlížeči, aby k vám mohla přiřadit udělený souhlas nebo odvolání souhlasu. Takto získané údaje budou uloženy, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, soubory cookie Usercentrics sami nevymažete, nebo dokud neodpadne důvod pro ukládání dat. Legislativou stanovené povinné lhůty pro archivaci zůstávají nedotčeny.

Využití technologie Usercentrics probíhá k získání zákonem předepsaného souhlasu s použitím určitých technologií. Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 pís. c nařízení GDPR.


Zpracování zakázky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování zakázky (AVV) k využití výše uvedené služby. Jedná se přitom o smlouvu předepsanou podle právní úpravy o ochraně osobních údajů, která zaručí, že tyto osobní údaje návštěvníků našich stránek budou zpracovány pouze v souladu s našimi pokyny a při dodržení podmínek GDPR.


Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky na základě kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi zadaných kontaktních údajů na naší straně uloženy z důvodu zpracování poptávek pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR, pokud vaše poptávka souvisí s plněním smlouvy nebo je nutná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu o efektivní zpracování poptávek, které jsou na nás směřovány (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR), pokud jste o jeho udělení požádáni. Souhlas můžete vždy odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo odpadne důvod ukládání dat (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Povinná legislativní ustanovení (především lhůty pro archivaci) zůstávají nedotčena.

Totéž platí pro registraci, pokud v rubrice „Registrace do e-shopu“ založíte účet, takže osobní údaje potřebné pro účely smlouvy nebudete muset opakovaně zadávat při každé další objednávce. Tyto osobní údaje používáme pro realizaci obchodu. 


Vyžádání katalogu
 při použití kontaktního formuláře 

Můžete nám zaslat žádost o zaslání katalogu prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce. Abychom mohli požadavek zpracovat, je nutné z vaší strany zadání platné adresy a názvu firmy, oslovení, jména a příjmení. 

Osobní údaje nad tento rámec jsou z vaší strany dobrovolné. Tyto údaje získáváme k tomu, abychom získali informace, kým je žádost zasílána, a abychom vám odpověděli vámi požadovaným způsobem (poštou). 

Zpracování osobních údajů za účelem kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu nebo základě čl. 6 odst. 1 pís. b nařízení GDPR nebo k zachování našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení GDPR. 

Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že můžeme reagovat na požadavek zákazníka a tak zajistíme funkční zákaznický servis. 

Zrušit souhlas s pravidelným zasíláním katalogů a s realizací přímého poštovního marketingu můžete písemnou formou na adrese service@jh-profishop.de nebo datenschutz@jh-profishop.de. 


Poptávky zaslané e-mailem, faxem nebo podané telefonicky

V případě, že nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, uložíme a zpracujeme vaši poptávku včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, poptávka) za účelem zpracování vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR, pokud vaše poptávka souvisí s plněním smlouvy nebo je nutná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu o efektivní zpracování poptávek, které jsou na nás směřovány (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR), pokud jste o jeho udělení požádáni. Souhlas můžete vždy odvolat.

Údaje, které pošlete na základě žádosti o kontakt, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo odpadne důvod ukládání dat (např. po dokončení zpracování vašeho požadavku). Povinná legislativní ustanovení (především lhůty pro archivaci) zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, jehož pomocí můžeme na naší stránce využívat nástroje pro Tracking nebo statistiky a další technologie. Google Tag Manager jako takový nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookies ani neprovádí samostatné analýzy. Slouží výhradně ke správě a výběru nástrojů, které jsou jeho pomocí začleněny. Google Tag Manager ale zaznamenává vaši adresu IP, která může být současně odeslána do mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Využití nástroje Google Tag Manager je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na rychlém a nekomplikovaném zapojení a správě nejrůznějších nástrojů na své webové stránce. Pokud systém žádá váš souhlas, dojde ke zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. Device-Fingerprinting) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Více informací o nástroji Google Tag Manager najdete na webové stránce poskytovatele. 


Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkcí služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získá nejrůznější data o používání, jako jsou např. vyvolávání stránek, doba návštěvy stránek, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny příslušnému koncovému zařízení uživatele. Přiřazení k ID uživatele není provedeno.

Kromě toho můžeme pomocí Google Analytics mj. zaznamenávat vaše pohyby myší, scrollování a klepnutí. Dále pak používá Google Analytics nejrůznější přístupy k modelování, aby zaznamenané datové soubory doplnil a použil je v rámci technologie Machine Learning při analýze dat.

Google Analytics používá technologie, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele za účelem analýzy uživatelského chování (např. cookies nebo Device-Fingerprinting). Informace o vašem využívání webové stránky, zaznamenané společností Google, jsou zpravidla přeneseny na některý server společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy.

Využití této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Plugin pro prohlížeč

Záznam a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a instalujete dostupný plugin pro váš prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji v rámci Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Signály Google

Využíváme signály Google. Pokud navštívíte naši webovou stránku, zaznamená Google Analytics mj. vaši polohu, průběh vyhledávání a prohlížení YouTube včetně demografických dat (data návštěvníka). Pomocí signálu Google je možné tato data použít pro personalizovanou reklamu. Pokud máte účet Google, budou uživatelské údaje prostřednictvím signálu Google propojeny s účtem Google a budou použita pro personalizovaná reklamní sdělení. Data budou kromě toho použita pro vytvoření anonymizovaných statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Další informace jsou dostupné na Google Signals a v Ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Google. 


Zpracování zakázky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat ze zakázek a při využívání služby Google Analytics kompletně dodržujeme a realizujeme přísná nařízení německých úřadů k ochraně osobních údajů.


Google Ads

Provozovatel webové stránky používá Google Ads. Google Ads je reklamní program online, poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje používat reklamní inzeráty ve vyhledávači Google nebo je zobrazovat na stránkách třetích subjektů, pokud uživatel zadá do vyhledávače Google určité vyhledávané pojmy (Keyword-Targeting). Dále pak je možné zobrazovat cílené reklamní inzeráty na základě uživatelských údajů Google (např. data o umístění a zájmy) (targeting pro cílové skupiny). My jako provozovatelé webové stránky můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat tím, že například analyzujeme, které vyhledávané pojmy vedly k zobrazení našich reklamních inzerátů a kolik zobrazení vedlo ke klepnutí.

Využití této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde:

https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Google Ads Remarketing

Tato webová stránka používá funkce Google Ads Remarketing. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Ads Remarketing můžeme přiřadit osoby, které interagují s naší nabídkou online, určitým cílovým skupinám, abychom jim následně mohli zobrazovat v reklamní síti Google reklamu podle jejich zájmů (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho mohou být reklamní cílové skupiny, které byly vytvořeny pomocí Google Ads Remarketing, propojeny s funkcemi Google na příslušných zařízeních. Tímto způsobem mohou být zobrazeny na jiném koncovém zařízení (např. tablet nebo PC) v souladu s vašimi požadavky upravené personalizované reklamy v závislosti na vašem předchozím používání nebo prohlížení internetových stránek na některém předchozím koncovém zařízení (např. mobilní telefon).

Další informace o ustanoveních Google najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jestliže máte účet Google, můžete odmítnou poskytování personalizované reklamy na následujícím odkazu:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Využití této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


Vytváření cílových skupiny porovnáním zákazníků

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné porovnávání zákazníků pomocí Google Ads Remarketing. Přitom předáváme určité údaje o zákazníkovi (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků společnosti Google. Pokud příslušní zákazníci používají Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, budou jim prostřednictvím sítě (např. YouTube, Gmail nebo ve vyhledávači) zobrazovány vhodné reklamy.


Google Conversion-Tracking

Tato webová stránka využívá službu Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google-Conversion-Tracking můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme tedy například vyhodnotit, na která tlačítka a jak často uživatel na naší stránce klepl, a které výrobky jsou prohlíženy nebo nakupovány nejčastěji. Tyto informace slouží k vytváření statistik o konverzaci. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klepli na naše reklamy a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, na základě kterých bychom mohli osobně identifikovat uživatele. Sám Google používá k identifikaci soubory cookies nebo podobné technologie k opakovanému rozpoznání.

Další informace na Enhanced Conversions a v Ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Využití této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Více informací o Google Conversion-Tracking najdete v ustanoveních společnosti Google o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Programy společnosti Microsoft
 

Naše nabídka online navíc využívá na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (oprávněný zájem) nástroj Conversion Tracking společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads přitom na vašem počítači uloží soubor cookie, pokud se prostřednictvím reklamy na Microsoft Bing dostanete na naši webovou stránku. Microsoft Bing a my můžeme tímto způsobem poznat, že někdo klepl na inzerát, byl přesměrován na naši webovou stránku a dostal se na předem určenou cílovou stránku (stránka pro konverzaci, conversion site). Přitom zjistíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klepli na reklamu na Bing a následně byli přesměrováno na stránku conversion site. Nejsou sdělovány žádné osobní informace o identitě uživatele. 

Pokud si nepřejete, aby byl ve vašem případě používán tracking, můžete i v tomto případě odmítnout uložení příslušného souboru cookie, například nastavením prohlížeče, při kterém obecně deaktivujete automatické vkládání souborů cookies. Další informace o ochraně osobních údajů a o používaných souborech cookies Microsoft Bing najdete na webových stránkách společnosti Microsoft. 


Zpracování zakázky

Se společností Microsoft jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat ze zakázek a při využívání Bing Ads kompletně dodržujeme a realizujeme přísná nařízení německých úřadů k ochraně osobních údajů.


Clarity

Tato webová stránka používá nástroj Clarity. Poskytovatelem je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dále jen „Clarity“).

Clarity je nástroj k provedení analýzy uživatelského chování na této webové stránce. Nástroj Clarity přitom zaznamenává především pohyby myší a vytváří grafickou mapu toho, ve které části webové stránky uživatelé webové stránky nejčastěji scrollují (Heatmaps). Nástroj Clarity může navíc zaznamenávat relace, takže se můžeme formou videa podívat na používání webové stránky. Dále pak získáváme údaje o obecném uživatelském chování na našich webových stránkách.

Nástroj Clarity používá technologie, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele za účelem analýzy uživatelského chování (např. cookies nebo použití Device-Fingerprinting). Vaše osobní údaje jsou ukládány na serverech společnosti Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) v USA.

Pokud byl získán souhlas (Consent), probíhá použití výše uvedené služby výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a nařízení GDPR a § 25 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit. Jestliže souhlas udělen nebyl, bude použití této služby probíhat na základě čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na efektivní analýze uživatelů.

Další podrobné informace o ochraně osobních údajů pro nástroj Clarity najdete zde:

https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Zpracování zakázky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování zakázky (AVV) k využití výše uvedené služby. Jedná se přitom o smlouvu předepsanou podle právní úpravy o ochraně osobních údajů, která zaručí, že tyto osobní údaje návštěvníků našich stránek budou zpracovány pouze v souladu s našimi pokyny a při dodržení podmínek GDPR.


Použití Product Guides od společnosti excentos:
 

Na naší webové stránce používáme poradce pro výběr výrobků online, abychom našim uživatelům nabídli optimální zákaznický servis. Poskytovatelem řešení pro poradce při výběru výrobků je excentos Software GmbH (Reiterweg 1, 14469 Postupim, Německo). Za účelem optimalizací zjišťujeme interakce uživatelů, např. vybrané možnosti odpovědí, činnosti spojené s navigací a případný nákup (pouze na základě dotazu a udělení souhlasu). Tyto uživatelské údaje jsou anonymizovanou formou uloženy ve webovém analytickém systému, který provozuje společnost excentos. Kromě toho zjišťují potřebné infrastrukturální služby (jako Cloudflare) v rámci zvážení oprávněného zájmu adresu IP a uživatelské aktivity uživatelů, aby došlo k zabránění kyberútokům. Jedná se o nutné bezpečnostní opatření, abychom mohli nabízet služby související s poradenstvím při výběru výrobků. Tato data jsou uchovávána pouze dočasně (do 4 hodin), aby bylo možné identifikovat potenciální vzorec útoku. Během této doby je za určitých okolností možné nepřímé přiřazení k uživatelským aktivitám na základě časového otisku. (Po uplynutí této doby jsou adresy IP vč. všech přihlašovacích údajů kompletně vymazány.). Další informace najdete v ustanovení o ochraně osobních údajů poskytovatele. 


LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka využívá službu Insight-Tag od LinkedIn. Poskytovatelem této služby je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. 


Zpracování dat pomocí nástroje LinkedIn Insight Tag

Pomocí nástroje LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících naší webové stránky. Jestliže je návštěvník webové stránky registrován v síti LinkedIn, můžeme mj. analyzovat profesní údaje návštěvníků našich stránek (např. kariéra, velikost podniku, stát, umístění, obor a označení zaměstnání) a tím ještě lépe orientovat naši stránku na příslušné cílové skupiny. Dále pak můžeme pomocí služby LinkedIn Insight Tag zjistit, zda návštěvníci našich webových stránek nakupují nebo provádějí jinou akci (měření Conversion). Měření Conversion může probíhat i na dalších zařízeních (např. při přechodu z PC na tablet). Služba LinkedIn Insight Tag kromě toho nabízí funkci Retargeting, jejíž pomocí můžeme zobrazit návštěvníkům naší webové stránky cílenou reklamu mimo webovou stránku, přičemž podle společnosti LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

Samotná společnost LinkedIn kromě toho zaznamenává tak zvané soubory Logfile (URL, Referrer-URL, adresa IP, vlastnosti zařízení a prohlížeče a okamžik přístupu). Adresy IP jsou zkráceny, nebo jsou (pokud jsou používány k přístupu ke členům sítě LinkedIn na různých zařízeních) hashovány (pseudonymizovány). Přímá identifikace členů sítě LinkedIn je po sedmi dnech společností LinkedIn vymazána. Zbylá pseudonymizovaná data jsou následně vymazána do 180 dní.

Data získaná společností LinkedIn nemůžeme jako provozovatelé webových stránek přiřadit konkrétním osobám. Společnost LinkedIn uloží získané osobní údaje návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a využije je v rámci vlastních reklamních opatření. Podrobnosti najdete v prohlášení společnosti LinkedIn o ochraně osobních údajů

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti LinkedIn najdete v Informacích o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.


Právní základ

Pokud byl získán souhlas (Consent), probíhá použití výše uvedené služby výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a nařízení GDPR a § 25 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit. Jestliže souhlas udělen nebyl, bude použití této služby probíhat na základě čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na efektivních reklamních opatřeních při využití sociálních médií.

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.


Nesouhlas s využitím služby LinkedIn Insight Tag

Analýzu chování uživatele a cílenou reklamu prostřednictvím LinkedIn můžete odmítnout na následujícím odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kromě toho mohou členové sítě LinkedIn upravit použití jejich osobních údajů k reklamním účelům v nastaveních účtu. K tomu, abyste zabránili propojení vašich osobních údajů, které byly získány na naší webové stránce prostřednictvím služby LinkedIn, s vaším účtem LinkedIn, se musíte odhlásit ze svého účtu LinkedIn dříve, než vyhledáte naši webovou stránku.


Zpracování zakázky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování zakázky (AVV) k využití výše uvedené služby. Jedná se přitom o smlouvu předepsanou podle právní úpravy o ochraně osobních údajů, která zaručí, že tyto osobní údaje návštěvníků našich stránek budou zpracovány pouze v souladu s našimi pokyny a při dodržení podmínek GDPR.


Meta-Pixel (dříve Facebook Pixel)

Tato webová stránka využívá pro měření konverze službu Pixel pro měření akcí uživatele od poskytovatele Facebook/Meta. Poskytovatelem této služby je Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Získané údaje jsou však podle vyjádření společnosti Facebook také odesílány do USA a dalších třetích států.

Na základě toho může být sledováno chování návštěvníků stránek, kteří byli přesměrováni klepnutím na některou reklamu na Facebooku na internetovou stránku poskytovatele. Tím je možné vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku ke statistickým účelům a k účelům průzkumu trhu a může být provedena optimalizace budoucích reklamních akcí.

Získaná data jsou pro nás jako provozovatele těchto internetových stránek anonymní, nemáme žádnou zpětnou vazbu na identitu uživatelů. Údaje jsou ale ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může data používat k vlastním reklamním účelům v souladu se směrnicemi společnosti Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) o využití dat. Tím může Facebook umožnit zobrazování reklam na stránkách společnosti Facebook a i mimo Facebook. Toto využití dat nemůžeme jako provozovatelé stránek ovlivnit.

Využití této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Pokud jsou pomocí zde popsaného nástroje zaznamenány na naší webové stránce osobní údaje a jsou předány společnosti Facebook, odpovídáme za toto zpracování osobních údajů my společně se společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (čl. 26 nařízení GDPR). Společná odpovědnost se přitom omezuje výhradně na záznam dat a jejich předání společnosti Facebook. Zpracování společností Facebook, ke kterému dojde po předání dat, není součástí společné odpovědnosti. Společné povinnosti byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody odpovídáme za sdělení informací o ochraně osobních údajů při použití nástrojů Facebook a za bezpečnou implementaci nástroje na naší webové stránce v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Za bezpečnost dat produktů Facebook odpovídá Facebook. Práva dotčené osoby (např. žádost o informace) s ohledem na data zpracovávaná společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva dotčené osoby u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

V informacích o ochraně dat společnosti Facebook najdete další informace o ochraně soukromé sféry: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete deaktivovat funkci Remarketing „Custom Audiences” v části nastavení zobrazování reklam https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu na základě využití Facebooku deaktivovat na stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Criteo

Tato webová stránka využívá funkce služby Criteo. Poskytovatelem je Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž (dále jen „Criteo“).

Služba Criteo je využívána k tomu, aby vám byly v rámci reklamní sítě Criteo zobrazovány reklamní inzeráty v souladu s vašimi zájmy. Vaše zájmy jsou zjištěny na základě vašeho dosavadního uživatelského chování. Criteo přitom například zaznamenává, jaké výrobky jste si prohlíželi, vložili do košíku nebo nakoupili. Další podrobnosti o údajích, které zaznamenává Criteo, najdete zde:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

Abychom vám mohli zobrazit reklamu v souladu s vašimi zájmy, musíme mít my nebo jiný partner sítě Criteo možnost vás opakovaně rozpoznat. K tomu je na vašem koncovém zařízení uložen soubor cookie nebo jiný srovnatelný identifikátor, který propojí vaše uživatelské chování s pseudonymizovaným uživatelským profilem. Podrobnosti najdete v prohlášení společnosti Criteo o ochraně osobních údajů:

https://www.criteo.com/de/privacy/.

Vaše osobní údaje a soubory cookies společnosti Criteo jsou ve vašem prohlížeči ukládány po dobu maximálně 13 měsíců od data záznamu.

Pokud byl získán souhlas (Consent), probíhá použití výše uvedené služby výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a nařízení GDPR a § 25 zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit. Jestliže souhlas udělen nebyl, bude použití této služby probíhat na základě čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na cílených reklamních opatřeních.

My a společnost Criteo neseme společnou odpovědnost ve smyslu čl. 26 GDPR. Mezi společností Criteo a námi byla uzavřena dohoda o společném zpracování, jejíž podstatný obsah nabízí společnost Criteo na následujícím odkaze:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.


Sklik

Na našich webových stránkách používáme Sklik, službu Conversion Tracking a Retargeting. Sklik je služba společnosti seznam.cz, a.s., Praha 5- Smíchov, Radlická 3294/10, 15000, Česká republika (dále jen: Sklik).

Prostřednictvím této technologie můžeme v partnerské síti Sklik zobrazovat personalizovanou reklamu pro návštěvníky naší webové stránky. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na stránkách https://o.seznam.cz/en/privacy-policy/

 

6. Newsletter

Údaje k zasílání informací o novinkách (newsletteru)

Pokud si přejete zasílání novinek nabízené na webové stránce, budeme od vás potřebovat e-mail a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním novinek. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány na základě dobrovolného uvedení. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání vyžadovaných informací a neposkytujeme je třetím subjektům.

Zpracování údajů zadaných do našeho formuláře pro odběr novinek je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)). Váš udělený souhlas k uložení osobních údajů, e-mailové adresy a jejich použití k zasílání novinek můžete kdykoli zrušit například pomocí odkazu v zasílaných novinkách. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které o vás ukládáme za účelem odběru novinek, jsou u nás nebo u poskytovatele služby doručování novinek uloženy do vašeho zrušení odběru novinek a po ukončení odběru novinek nebo po odpadnutí účelu jsou vymazány z rozdělovníku. Vyhrazujeme si právo, vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho rozdělovníku pro zasílání novinek podle vlastního uvážení, a to v rámci našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR.

Data, která u nás byla uložena z jiných důvodů, tím zůstávají nedotčena.

Po vašem vyřazení z rozdělovníku pro zasílání novinek bude vaše e-mailová adresa u nás nebo u poskytovatele služby rozesílání novinek případně zařazena na blacklist, pokud by to bylo nutné pro zabránění zasílání mailů v budoucnosti. Údaje z blacklistu jsou používány pouze k tomuto účelu a nejsou spojovány s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu na dodržení legislativních požadavků při zasílání informací o novinkách (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR). Uložení na blacklist není časově omezeno. S uložením můžete nesouhlasit, pokud vaše oprávněné zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Zasílání informací o novinkách probíhá prostřednictvím dodavatele služby Emarsys eMarketing Systems GmbH. Více informací viz Ustanovení o ochraně osobních údajů poskytovatele služby.

Emarsys funguje prostřednictvím souborů cookies a Tracking-Pixel. Po obdržení vašeho souhlasu se zasíláním našeho newsletteru dokončením procesu Double-Opt-In, a pokud přijmete naše soubory Cookies, budou data, která byla shromážděna prostřednictvím souborů cookies společnosti Emarsys sloučena, aby vám mohla být přiřazena e-mailová adresa, kterou jste zadali při přihlašování. Takto shromážděná data slouží personalizaci vašeho newsletteru. Jsou analyzovány navštívené výrobky a články, vaše surfování po stránkách, datum a čas návštěvy domovské stránky, použitý prohlížeč a použitá platforma. Kromě toho analyzujeme spolu s Emarsys úspěšnost našeho newsletteru. To znamená, zda jsou zasílané newslettery otevřeny a použity, kolika uživatelům byl odeslán e-mail, zda nebyly e-maily vráceny a zda se uživatelé po obdržení e-mailu neodhlásili ze seznamu. Vyhodnocení nám slouží k tomu, abychom identifikovali zvyklosti našich uživatelů při čtení a upravili náš obsah podle jejich zájmů, nebo abychom zasílali odpovídající obsah v souladu se zájmy našich uživatelů. Samostatné udělení nesouhlasu s měřením úspěšnosti newsletteru žel není možné, v tomto případě musíte kompletně odhlásit odběr novinek. Získaná data prostřednictvím služby Emarsys ukládáme tak dlouho k tomu účelu, pro který byla získána, dokud je to nutné, nebo maximálně do té doby, než uživatel zruší svůj souhlas se zpracováním dat. Nedochází k předávání vašich osobních údajů třetím subjektům. Souhlas se zasíláním newsletteru je dobrovolný a zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR.

V rámci zákonem stanoveného povolení podle § 7 odst. 3 UWG (zákon proti nekalé konkurenci) je Jungheinrich PROFISHOP oprávněn, použít e-mailovou adresu, která byla uvedena při nákupu zpoplatněné služby, k přímé reklamě na vlastní podobné výrobky nebo služby. Pokud si nepřejete reklamu na podobné výrobky nebo služby, můžete kdykoliv zrušit souhlas s použitím e-mailové adresy k tomuto účelu, aniž by vám vznikly jiné náklady, než jsou náklady na přenos dat podle sjednaných tarifů. K tomu můžete provést odhlášení klepnutím na odkaz pro zrušení odběru, který je uveden v každém mailu, nebo prostřednictvím odhlašovacího formuláře v části s doporučenými výrobky.

 

7. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou osobních údajů

Tato webová stránka zahrnuje videa ze stránek YouTube. Provozovatelem stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany dat. Tento režim má podle YouTube tu funkci, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky dříve, než se podívají na video. Naproti tomu nelze nutně vyloučit předání osobních údajů partnerovi YouTube prostřednictvím rozšířeného režimu ochrany osobních údajů. YouTube nezávisle na tom, zda se na video podíváte, vytváří propojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňuje YouTube přiřadit vaše surfování na internetu přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit, pokud se odhlásíte od svého účtu YouTube.

Dále pak může YouTube po otevření videa ukládat na vašem koncovém zařízení různé soubory cookies nebo podobné technologie k opětovnému rozpoznání (např. Device-Fingerprinting). Tímto způsobe může YouTube získávat informace o návštěvnících této webové stránky. Tyto informace jsou mj. používány k záznamu statistik u videa, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k předcházení pokusů o podvod.

Případně mohou být po spuštění videa YouTube aktivovány další procesy zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

Využití služby YouTube je provedeno v zájmu příslušné prezentace naší nabídky online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud systém žádá váš souhlas, dojde ke zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. Device-Fingerprinting) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách využíváme službu „Google reCAPTCHA” (dále jen „reCAPTCHA”). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Prostřednictvím služby reCAPTCHA kontrolujeme, zda byla data na této webové stránce (např. kontaktním formuláři) zadána osobou nebo automatizovaným programem. V souladu s tím analyzuje služba reCAPTCHA chování návštěvníka webové stránky na základě různých charakteristik. Tato analýza je zahájena automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webovou stránku. Z důvodu analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, dobu pobytu návštěvníka na webové stránce nebo pohyby myší uživatele). Data zjištěná při analýze jsou předána společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají kompletně na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Ukládání a analýza dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na tom, aby chránil svou webovou nabídku před zneužitím automatizovaným sledováním a před SPAMem. Pokud systém žádá váš souhlas, dojde ke zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. Device-Fingerprinting) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Další informace o Google reCAPTCHA najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Google a v podmínkách použití společnosti Google na následujícím odkaze:

https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.


Trusted Shops
 

K zobrazení naší pečeti kvality Trusted Shops a případně získaných hodnocení a pro nabídku výrobků Trusted Shops kupujícím na základě objednávky je na této webové stránce vložen Trusted Shops Trustbadge.

 
Tato skutečnost slouží k zachování našeho oprávněného zájmu na optimálním prodeji naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f GDPR. Trustbadge a spolu s ním získané služby jsou nabídkou Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín. 
 
Při vyvolání Trustbadge uloží webový server automaticky tak zvaný protokol Server-Logfile, který obsahuje mj. vaši adresu IP, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat a providera (přístupová data) a dokumentuje vyvolání. Tato přístupová data nejsou vyhodnocována a nejpozději sedm dní po ukončení prohlížení stránky jsou automaticky přepisována.

 
Další osobní údaje jsou předávány výhradně Trusted Shops, pokud jste k tomu udělili souhlas, rozhodli jste se pro to po dokončení objednávky na použití produktů Trusted Shops nebo již jste registrováni pro použití. V takovém případě vzniká mezi vámi a Trusted Shops smluvní ujednání.


Fivetran

Na této webové stránce používáme systém Fivetran. Poskytovatelem je [Fivetran Inc. (1221 Broadway, Floor 20, Oakland, California 94612, USA) (dále jen Fivetran).

Fivetran nám umožňuje automatizovanou integraci dat z různých datových zdrojů. Přitom jsou z našeho databázového systému načtena data a jsou odeslána do programů pro analýzu dat. Data jsou standardně zpracovávána na serverech v rámci EU. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od poskytovatele: https://www.fivetran.com/legal/privacy  


Leady

Tato webová stránka využívá funkce Leady. Poskytovatelem je Imper CZ s.r.o., Victor Hugo 359/5, Praha 5, 15000, Česká republika (dále jen „Leady“).

Leady je reklamní a leadsová služba, která nám umožňuje získávat informace o použití naší webové stránky a odesílat je na servery Leady, zde je ukládat a zpracovávat anonymizovanou formou. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od poskytovatele.

 

8. Online marketing a partnerské programy

Affiliate programy na naší webové stránce

Účastníme se affiliate programů. V případě partnerských affiliate programů jsou umístěny reklamní inzeráty jednoho podniku (advertiser) na webových stránkách jiného podniku v rámci partnerské affiliate sítě (publisher). Po klepnutí na některý z těchto affiliate reklamních inzerátů budete přesměrováni na nabídku, která je obsahem reklamy. Jestliže následně dojde k transakci (Conversion), získá za ni publisher odměnu. Pro výpočet této odměny je nutné, aby poskytovatel sítě affiliate viděl, ze kterého reklamního inzerátu jste se dostali na příslušnou nabídku a provedli předem definovanou transakci. K tomu jsou používány soubory cookies nebo srovnatelné technologie pro opětovné rozpoznání (např. Device-Fingerprinting).

Ukládání a analýza dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na správném výpočtu své odměny v rámci programu affiliate. Pokud systém žádá váš souhlas, dojde ke zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. Device-Fingerprinting) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

Účastníme se následujících affiliate programů:


AWIN

Provozovatelem sítě affiliate je AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín (dále jen „AWIN“).

AWIN a publisher jsou společně odpovědní za zpracování dat v souvislosti s partnerským programem. Společné povinnosti byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Podle této dohody se můžete se svou záležitostí v oblasti právní úpravy osobních údajů obrátit na obě odpovědné osoby. Osoba, na kterou se obrátíte jako první, odpoví na váš dotaz. Každá odpovědná osoba poskytne informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13, 14 a 26 nařízení GDPR a provede potřebná opatření k ochraně osobních údajů k dodržení ostatních předpisů GDPR ve svém podniku. Smlouva o společném zpracování je obsažena ve VOP společnosti AWIN na následujícím odkaze:

https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

9. eCommerce a poskytovatelé platebních služeb

Zpracování údajů o zákaznících a údajů ze smluv

Získáváme, zpracováváme a využíváme osobní údaje o zákaznících a ze smluv k odůvodnění, obsahovému stylizování a ke změnám našich smluvních vztahů. Osobní údaje o využití těchto webových stránek (uživatelské údaje) získáváme, zpracováváme a využíváme pouze za předpokladu, že je to nutné k tomu, abychom uživateli umožnili využití služby nebo její vyúčtování. Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 pís. b nařízení GDPR.

Získané údaje o zákaznících jsou po uzavření smlouvy nebo po ukončení obchodního vztahu a po uplynutí případné stávající zákonem stanovené lhůty pro archivaci vymazány. Legislativou stanovené lhůty pro archivaci tím zůstávají nedotčeny.


Přenos dat při uzavření smlouvy pro online e-shopy, prodejce a odeslání zboží

Pokud si u nás objednáte zboží, předáváme vaše osobní údaje pověřené přepravní společnosti a poskytovateli platebních služeb, kterého pověřujeme vyřízením platby. Předáváme pouze takové údaje, které jsou potřebné pro příslušného poskytovatele pro splnění jeho úlohy. Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 pís. b nařízení GDPR, který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy. Pokud jste udělili příslušný souhlas podle čl. 6 odst. 1 pís. a nařízení GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu dodávkou pověřenému dopravci, aby vás prostřednictvím e-mailu mohlo informovat o stavu zásilky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.


Ověření bonity

Při nákupu na fakturu nebo při jiném druhu platby, při kterém z naší strany probíhá předběžné plnění, můžeme využít metody ověření bonity (Scoring). Přitom zadáme vámi sdělené údaje (např. jméno, adresu, věk nebo bankovní údaje) do informačního systému. Na základě těchto dat je zjištěna pravděpodobnost výpadku platby. v případě nadměrného rizika výpadku platby můžeme příslušný způsob platby odmítnout.

Ověření bonity je provedeno na základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 pís. b nařízení GDPR) a k zabránění výpadků v platbách (oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR). Jakmile získáme souhlas, dojde k ověření bonity na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís GDPR). Souhlas můžete kdykoliv zrušit.


Platební služby

Naše webová stránka zahrnuje platební služby poskytované externími poskytovateli. Pokud u nás nakupujete, budou vaše platební údaje (např. jméno, hrazená suma, bankovní spojení, číslo kreditní karty) zpracovány poskytovatelem platebních služeb za účelem vyřízení platby. Na tuto transakci se vztahují příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů. Využití služeb poskytovatelů platebních služeb probíhá na základě čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR (zpracování smlouvy) a v zájmu co nejhladšího, pohodlného a bezpečného provedení platby (čl. 6 odst. 1 pís. f nařízení GDPR). Pokud některé úkony vyžadují váš souhlas, je právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 pís. a nařízení GDPR. Souhlas můžete kdykoliv zrušit.

V rámci těchto webových stránek používáme následující platební služby / využíváme služeb následujících poskytovatelů platebních služeb:


PayPal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal”).

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti najdete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Klarna

Poskytovatelem je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Klarna nabízí různé možnosti platby (např. na splátky). Pokud se rozhodnete pro platbu pomocí služby Klarna (řešení Klarna-Checkout), bude od vás Klarna vyžadovat různé osobní údaje. Systém Klarna využívá soubory cookies, které optimalizují využití řešení Klarna Checkout. Podrobnosti o využití souborů cookies Klarna najdete na následujícím odkaze:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarna pod následujícím odkazem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.


Mastercard

Poskytovatelem této pracovní služby je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie (dále jen „Mastercard“).

Mastercard může předávat data do své mateřské společnosti v USA. Přenos dat do USA je založen na Binding Corporate Rules společnosti Mastercard. Podrobnosti najdete zde: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html a https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.


VISA

Poskytovatelem této platební služby je Visa Europe Services Inc., pobočka London, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Velká Británie (dále jen „VISA“).

Velká Británie je považována za třetí stát bezpečný z hlediska právní ochrany osobních údajů. To znamená, že Velká Británie zajišťuje takovou ochranu osobních údajů, která odpovídá úrovni ochrany osobních údajů v Evropské unii.

VISA může předávat data do své mateřské společnosti v USA. Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Další informace najdete v prohlášení společnosti VISA o ochraně osobních údajů: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.


Novalnet

Poskytovatelem této platební služby je Novalnet AG Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4,
85774 Unterföhring (dále jen „Novalnet“).

Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Novalnet pod následujícím odkazem: https://www.novalnet.de/datenschutz.

 

10. Naše prezentace na sociálních sítích

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na prezentace na následujících sociálních sítích


Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

Na sociálních sítích máme veřejně přístupné profily. Seznam námi využívaných sociálních sítí najdete níže.

Sociální sítě jako je Facebook, Twitter atd. mohou zpravidla obsáhle analyzovat vaše uživatelské chování, pokud používáte jejich internetovou stránku nebo internetovou stránku s integrovaným obsahem sociálních sítí (např. tlačítko „Like“ (To se mi líbí) nebo reklamní bannery). Návštěvou našeho profilu na sociálních sítích je aktivována řada procesů, relevantních z hlediska ochrany osobních údajů. Jednotlivě to znamená:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte náš profil na sociální síti, může provozovatel portálu, který poskytuje sociální sítě, tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje mohou ale být za určitých okolností zaznamenávány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte u příslušného portálu, který poskytuje sociální síť, žádný účet. Tento sběr dat probíhá v tomto případě například prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení nebo prostřednictvím záznamu vaší adresy IP.

Prostřednictvím takto zaznamenaných dat může provozovatel portálu sociální sítě sestavit uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může zobrazovat reklamu podle vašich zájmů v rámci i mimo rámec příslušného profilu na sociální síti. Pokud u příslušné sociální sítě máte účet, může být reklama přizpůsobená vašim zájmům zobrazována všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo na kterých jste přihlášeni byli.

Mimo to pamatujte, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování dat na portálech sociálních sítí. V závislosti na poskytovateli proto mohou být ze strany provozovatelů portálů sociálních sítí příp. prováděny další procesy zpracování. Podrobnosti najdete v uživatelských podmínkách a v ustanoveních o ochraně osobních údajů na příslušných portálech sociálních sítí.


Právní základ

Naše prezentace na sociálních sítích mají zajistit co nejobsáhlejší přítomnost na internetu. Jedná se přitom o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Analytické procesy, které iniciují sociální sítě, se zakládají případně na odlišných právních základech, které musejí uvést provozovatelé sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR).


Odpovědná osoba a uplatnění práv

Pokud navštívíte naše profily na sociálních sítích (např. Facebook), odpovídáme společně s provozovatelem platformy sociální sítě za procesy zpracování osobních údajů, spuštěné touto návštěvou. Můžete uplatnit svá práva (informace, oprava, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) zásadně jako vůči nám tak vůči provozovateli příslušné sociální sítě (např. vůči společnosti Facebook).

Pamatujte, že i přes společnou odpovědnost spolu s provozovateli sociálních sítí nemáme v plném rozsahu vliv na procesy zpracování osobních údajů na portálech sociálních sítí. Naše možnosti se odvíjejí především od podnikové politiky příslušného poskytovatele.


Doba uložení

Údaje, které získáme bezprostředně prostřednictvím sociálních sítí, vymažeme z našich systémů, jakmile nás vyzvete k jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine důvod ukládání dat. Uložené soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinná legislativní ustanovení (především lhůty pro archivaci) zůstávají nedotčena.

Na dobu archivace vašich osobních údajů, které provozovatelé sociální sítě ukládají k vlastní potřebě, nemáme žádný vliv. Bližší informace získáte přímo od provozovatele sociální sítě (např. v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů, viz níže).


Vaše práva

Aktuálně máte právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo na nesouhlas, na přenositelnost dat a na podání stížnosti u příslušného dozorujícího orgánu. Dále můžete požadovat opravu, zablokování, vymazání a za určitých podmínek i omezení zpracování svých osobních údajů.


Jednotlivé sociální sítě

Facebook

Máme profil na sociální síti Facebook. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Meta). Získané údaje jsou podle vyjádření společnosti Meta odesílány do USA a dalších třetích států.

Se společností Meta máme uzavřenou dohodu o společném zpracování (Controller Addendum). V rámci této dohody je stanoveno, za které procesy zpracování dat odpovídáme my případně Meta, pokud navštívíte náš profil na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujících stránkách: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.


Nastavení reklamy si můžete sami upravit v rámci svého uživatelského účtu. Klepněte na následující odkaz a přihlaste se:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti najdete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/.


LinkedIn

Máme profil na sociální síti LinkedIn. Poskytovatelem služby je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookies.

V případě, že si přejete deaktivovat reklamní soubory cookies LinkedIn, využijte následujícího odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Přenos dat do USA je založen na standardních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v prohlášení společnosti LinkedIn o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


YouTube

Máme profil na sociální síti YouTube. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v prohlášení společnosti YouTube o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.