Pro průmyslové a obchodní profesionály
+420 313 333 193
Menu
Objevte náš nový regálový konfigurátor
Druhy sběrných van

Při manipulaci s kapalnými látkami, které ohrožují čistotu vody, nebo s hořlavými látkami, představují sběrné vany bezpečnostní opatření. Tvary a formy sběrných van se liší podle způsobu využití.

Obecné informace o sběrných vanách

Sběrné vany slouží k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami v pohyblivých nádobách a nádržích. Jsou prevencí úniku nebezpečné látky do vody nebo půdy, zajišťují její bezpečné zachycení. K tomu musejí být sběrné vany navrženy s odpovídající vodotěsností a musejí být upraveny v souladu s hmotností a objemem skladované látky.

Pokud je nebezpečnou látkou kyselina, louh, olej nebo jiná agresivní látka je nutné pamatovat, že i materiál sběrné vany musí být odpovídajícím způsobem odolný. Tento požadavek splňují především plastové sběrné vany. Sběrné vany mohou být obecně vyrobeny z plastu (například polyethylen nebo umělá hmota zesílená skelným vláknem = sklolaminát), nebo mohou být z oceli nebo nerezové oceli.

Druhy sběrných van

Kromě materiálového provedení se sběrné vany liší i svým druhem a tvarem. Většina ocelových a plastových van je hranatá. Jsou určeny pro drobné nádoby nebo sudy a jsou dostupné v různém objemu. Sběrné vany mohou být vybaveny mřížovým roštem. Stohovatelné sběrné vany můžete stohovat na sebe. Mají kuželovou konstrukci. Sběrné vany s ochranou stěnou proti postříkání nabídnou mimořádnou míru bezpečnosti při plnění, stáčení a při čištění součástí od oleje.

Zvláštností jsou sběrné vany pro palety. Ty jsou určeny pro palety Euro nebo palety pro chemický průmysl a umožňují snadnou manipulaci. To je ideální pro flexibilní a mobilní skladování. K přemisťování sběrných van existuje provedení s kolečky a madlem.

Mělké ocelové vany nabídnou mimořádný sběrný objem. Jejich využití je flexibilní a mají mimořádnou nosnost. Umožňují snadnou manipulaci a cenově výhodnou instalaci. Tím rychle a snadno ochráníte podlahu a půdu. Můžete za sebe zařadit několik mělkých van a upevnit je. Prvky ke spojování van brání vytékání kapalin do prostoru mezi jednotlivé mělké vany a odvádějí je do van. Nájezdové rampy usnadňují přejezd mělkých sběrných van například manipulačním nebo vysokozdvižným vozíkem.

Sběrné vany pro regály na sudy a stáčecí stanice

Sběrné vany si můžete pořídit nejen jako samostatný prvek, ale i v kombinaci s plnicími stojany, stáčecími stanicemi nebo regály.

Plnicí stojany umožňují přesné dávkování kapalin pomocí naklápěcí páky a zajistí bezpečné uchycení nádoby. Sběrná vana je ochranné opatření v případě vytečení kapaliny.

Tak zvané stáčecí stanice usnadňují předpisové skladování kanystrů a sudů a současně bezpečné stáčení kapalin. Sběrná vana tvoří spodní uzavření stanice a předchází vytečení kapaliny na zem. I u regálů na sudy slouží sběrná vana jako bezpečnostní opatření umístěné pod regálem. Sběrnou vanu můžete používat i s roštem.

Závěsné vany a regálové vany

Regálovými a závěsnými vanami můžete vybavit sklady nebezpečných látek v souladu s předpisy. Regálové vany jsou instalovány pod regály, závěsné vany jsou zavěšeny přímo do paletového regálu.

Paletové regály se sběrnými vanami splňují legislativní předpisy v souladu se zákonem o ochraně vodních zdrojů (WHG), nařízení o zařízeních k manipulaci a nakládání s látkami, které ohrožují čistotu vody (VAwS), technickými pravidly pro hořlavé kapaliny (TRbF) a technickými pravidly pro nebezpečné látky (TRGS).

NAŠI ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY
Cena na vyžádání
do košíku
Koupit:
9 820 Kč  
do košíku
Cena na vyžádání
do košíku
Cena na vyžádání
do košíku
Koupit:
od 21 950 Kč  
do košíku
Koupit:
od 33 870 Kč  
do košíku